18 Nisan 2018, Çarşamba

18 Haziran 2018
18 Nisan 2018, PERŞEMBE
PANEL 1: Diyabette güncel tanı, izlem ve tedavi algoritması

Oturum Başkanları: Nevin Dinççağ, Mehmet Danacı

Nevin Dinççağ

Diyabet tanı ve sınıflaması

Mehmet Sargın

Tip 1 ve Tip 2 diyabette optimal kontrol için hedefler ve izlem yöntemi ne olmalı?

Alper Gürlek

Gebelikte diyabet: Güncel tanı, tedavi, izlem kriterler

Panel 2: Olgularla Tip 2 diyabet yönetimi

Oturum Başkanları: Hasan İlkova, Zeynep Oşar Siva

Ahmet Kaya

Sağlıklı yaşam önerileri: Hasta eğitimi, beslenme ve egzersiz kriterleri

Selçuk Dağdelen

Oral antidiyabetik ilaç tedavisinde güncel yaklaşım

Zeynep Oşar Siva

İnsülin ve insülin dışı enjeksiyon tedavisi: Hangi protokol? Neden? Ne zaman? Nasıl?

Panel 3: Diyabetik Ayak Giriş ve Temel Prensipler

Oturum Başkanları: Selçuk Baktıroğlu, Zeynep Oşar Siva

Oturum Başkanları: Selçuk Baktıroğlu, Zeynep Oşar Siva

Diyabetik ayakta fizyopatoloji ve evreleme

Selçuk Baktıroğlu

Diyabetik ayakta vasküler girişimler ve önemi

Çağrı Büke

Diyabetik ayakta infeksiyon ve biyofilm

Önder Kılıçoğlu

Diyabetik ayağa ortopedist yaklaşımı ve off-loading

UYDU SEMPOZYUMU 1: Diyabetik Ayakta Tedavi Yöntemleri

Oturum Başkanları: Hakan Uncu, Tamer Tetiker

Ercan Cihandide

Diyabetik ayakta debridman yöntemleri Versajet, Ultrasonik yara debridmanı, debrisoft uygulamaları

Tuğbay Tuğ

Negatif basınçlı yara tedavileri

Hakan Uncu

Diyabetik ayak tedavisinde büyüme faktörleri

Deniz Yahcı

Diyabetik ayak pansumanını hangi ürünle yapalım?

ERICH FRANK KONFERANSI

Oturum Başkanları: Nevin Dinççağ, Hasan İlkova

Candeğer Yılmaz

Ülkemizde geçmişten günümüze “Diyabet Yolculuğu”