19 Nisan 2018, Perşembe

18 Haziran 2018
19 Nisan 2017, PERŞEMBE
Uzmanı İle İnteraktif Tartışalım 1

Mine Adaş

Diyabetli hastayı radyolojik tetkiklere ve cerrahiye nasıl hazırlayalım?

Uzmanı İle İnteraktif Tartışalım 2

Volkan Yumuk

Enine boyuna obezite

Uzmanı İle İnteraktif Tartışalım 3

Berrin Çetinarslan

Diyabet tedavisinde korkumuz: Hipoglisemi

Uzmanı İle İnteraktif Tartışalım 4

Refik Tanakol

Sekonder diyabete güncel bakış

Uzmanı İle İnteraktif Tartışalım 5

Yüksel Altuntaş

Yaşlı diyabetlinin yönetimi: İzlem ve tedavide neleri bilmeliyiz?

Celal Öker Konferansı

Oturum Başkanları: Demet Çorapçıoğlu, Zeynep Oşar Siva

Gil Lebowitz Lev

Role of neonatal beta-cell growth in patogenesis of diabetes

Panel 1 Diyabet tedavisinde güncelleme - 2018

Oturum Başkanları: Şazi İmamoğlu, Ahmet Çorakçı

Kubilay Karşıdağ

İnsülin tedavisinde temel ilkeler ve güncel tedavi protokolleri

Zeynep Cantürk

OAD ve insulinomimetik tedavi yaklaşımında değişenler

Tevfik Demir

Teknolojik gelişmelerin tedavideki yeri

Panel 2: Diyabet tedavisinde “metabolik cerrahi” gerekli mi?

Oturum Başkanları: Volkan Yumuk, Sevim Güllü

Hasan Ali Altunbaş

Cerrahi öncesi hazırlıkta nelere dikkat edelim: Fizyolojik temeli, indikasyon ve kontrindikasyonları

Umut Barbaros

Cerrahi: Kime? Neden? Hangi yöntem?

İbrahim Şahin

Cerrahi sonrası erken ve geç dönemde metabolik takip

UYDU SEMPOZYUMU 1

Oturum Başkanı: M. Temel Yılmaz

Kubilay Ükinç

Diyabette insülin tedavisinin yeni yolu - ko-formülasyon

UYDU SEMPOZYUMU 2

Oturum Başkanı: Fahri Bayram

Özlem Çelik
Özlem Üstay Tarçın

Glisemik Kontrol ve Ötesinde Eksenatid

Diyabette Teknoloji Uygulamaları Saatleri Ekip (Hekim, Hemşire, Diyetisyen) Çalışması

Salon Başkanları: Serpil Salman, Belgin Bektaş

Diyabetlinin izleminde ve tedavisinde teknolojinin getirdikleri: Kime, ne zaman, nasıl uygulayalım?

Seçilmiş Poster SUNUMU (PS-01 / PS-12)

Başkan: Faruk Kutlutürk

(PS-01 / PS-06)

Başkan: Fuat Şar

(PS - 04 - 05 - 06)

Başkan: Murat Yılmaz

(PS - 07 - 08 - 09)

Başkan: Ramazan Sarı

(PS - 10 - 11 - 12)

FİKRET BİYAL KONFERANSI

Oturum Başkanları: Gürbüz Erdoğan, Fikret Sipahioğlu

Sümer Pek

Otoimmun diyabetin immunoterapisi yönünde gelişmeler

Uydu sempozyumU 3

Oturum Başkanı: Şazi İmamoğlu

Şevki Çetinkalp
Oğuzhan Deyneli

Gerçek yaşamda yeni nesil bazal insülin deneyimi

Uydu sempozyumU 4

Oturum Başkanı: Zeynep Oşar Siva

Salah Abusnana
Ramazan Sarı
Hasan Aydın

Tip 2 Diyabet tedavisinde Türkiye’de bir ilk: Dulaglutid haftada 1 enjeksiyon

DİYABETTE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI SAATLERİ EKİP (HEKİM, HEMŞİRE, DİYETİSYEN) ÇALIŞMASI

Salon Başkanları: Damla Gökşen Şimşek, Belgin Bektaş

Diyabetlinin izleminde ve tedavisinde teknolojinin getirdikleri: Kime, ne zaman, nasıl uygulayalım?

Panel 3: Organ yetersizliği geliştiğinde diyabet tedavisi ve takibi nasıl yapılmalı?

Oturum Başkanları: Belgin Efe, Adnan Yaldıran

Mustafa Cesur

Kalp yetersizliği

Alpaslan Kemal Tuzcu

Karaciğer yetersizliği

Soner Cander

Böbrek yetersizliği

VAKA sunumlu İnteraktif Panel 1

Oturum Başkanı: Serpil Salman
Tartışmacılar: Recep Has, Asuman Çoban, Neslihan Koyunoğlu Bingöl, Selda Çelik

BEDİ BELER KONFERANSI

Oturum Başkanları: Candeğer Yılmaz, Faruk Alagöl

M. Temel Yılmaz

İnsülin tedavisinin 10 matematik kuralı ve sürpriz tedavi protokolleri

UZMANI İLE İNTERAKTİF TARTIŞALIM 1

Mine Adaş

Diyabetli hastayı radyolojik tetkiklere ve cerrahiye nasıl hazırlayalım?

UZMANI İLE İNTERAKTİF TARTIŞALIM 2

Volkan Yumuk

Enine boyuna obezite

UZMANI İLE İNTERAKTİF TARTIŞALIM 3

Berrin Çetinarslan

Diyabet tedavisinde korkumuz: Hipoglisemi

UZMANI İLE İNTERAKTİF TARTIŞALIM 4

Refik Tanakol

Sekonder diyabete güncel bakış

UZMANI İLE İNTERAKTİF TARTIŞALIM 5

Yüksel Altuntaş

Yaşlı diyabetlinin yönetimi: İzlem ve tedavide neleri bilmeliyiz?