20 Nisan 2017, Perşembe

01 Ağustos 2017
20 Nisan 2017, PERŞEMBE
Panel 1: Tip 2 diyabete giden yolda insülin direnci

Oturum Başkanları: Olcay Gedik, Gürbüz Erdoğan

Nilgün Güvener Demirağ

Fizyolojik ve patolojik insülin direnci nasıl ayrılır?

Fırat Bayraktar

Kliniğe yansıması ve prediyabet

Okan Sefa Bakıner

İnsulin direnci ve prediyabetin yönetimi

Panel 2: Diyabet ve gebelik

Oturum Başkanları: Candeğer Yılmaz, Metin Arslan

Canan Ersoy

Sağlıklı gebelikte glukoz metabolizması

Hasan Aydın

Gestasyonel diyabet tedavisi, güncel yaklaşımlar

Murat Yılmaz

Diyabetik gebe kadının takibi

Panel 3: Tip 1 diyabetin öngörülmesi ve önlenmesi (Tip 1 DM - Ne kadar biliyoruz?)

Oturum Başkanları: Ayşegül Akın Atmaca, Hasan İlkova

Sibel Kınık

Tip 1 diyabet genetiği ve risk altındakiler

Oğuzhan Deyneli

Tip 1 diyabete gidiş

Rüveyda Bundak

Tip 1 diyabetin önlenmesinde yapılanlar ve beklentiler

UYDU SEMPOZYUMU 1: Diyabet yolculuğunda güçlü adımlar

Oturum Başkanları: Zeynep Oşar Siva

Fırat Bayraktar - Oğuzhan Deyneli

Diyabet yolculuğunda güçlü adımlar

UYDU SEMPOZYUMU 2: Prediyabet çalıştayı sonuç raporu

Oturum Başkanı: İbrahim Şahin

Okan Sefa Bakıner

Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi

Mustafa Kemal Balcı

Prediyabet, klinik önemi ve ilişkili olduğu riskler

Mustafa Araz

Prediyabette tedavi yönetimi

SÖZEL SUNUMLAR 1 (SS-01 / SS-04)

Başkanlar: Canan Ersoy, Hasan Aydın

SS-01

Oral ve lokal olarak uygulanan N-Asetil Sistein’in diabetik ratlarda oluşturulan cilt yaralarının iyileşmesi üzerine etkisi
Hilal Özkaya, Tülay Omma, Yusuf Murat Bağ, Kevser Uzunoğlu, Mehmet Esat Duymuş, Kemal Kısmet, Mehmet Şeneş, Vildan Fidancı, Pınar Celepli, Sema Hücümenoğlu, Yalçın Aral

SS-02

Diyabet hastalarının psikososyal uyum düzeyleri
Oğuzhan Zengin, Engin Fırat, Bilal Acar

SS-03

Depresyon ve anksiyetenin obezite ile ilişkisinde ghrelinin rolü: Migrenlilerde yapılan bir çalışma
Melis Dila Özer, Fatma Ela Keskin, Derya Uludüz, Feyza Erenler, Huriye Balcı, Sabahattin Saip, Baki Göksan, Aksel Siva, Zeynep Oşar Siva

SS-04

Oreksijenik etkili NPY kronik migrende insülin direnci ile ilişkili midir?
Melis Dila Özer, Derya Uludüz, Fatma Ela Keskin, Feyza Erenler, Huriye Balcı, Uğur Uygunoğlu, Sabahattin Saip, Baki Göksan, Aksel Siva, Zeynep Oşar Siva

PANEL 4: Diyabetik göz hastalığında son gelişmeler

Oturum Başkanları: Sema Akalın, Şazi İmamoğlu

Mine Adaş

Retinopati patogenezinde son durum

Melek Eda Ertörer

Lipidler ve retinopati

Şehnaz Karadeniz

Anti VEGF tedavisinden öğrendiklerimiz

PANEL 6: Diyabet ve beyin

Oturum Başkanları: Ali Rıza Uysal, Mehmet Sargın

Selçuk Dağdelen

Diyabet ve kognitif fonksiyonlar

İrem Yıldız

Diyabetik hastanın psikolojik durumu ve yönetimi

POSTER SUNUMLARI 1 (PS-01 / PS-30)

Başkan: Kamile Gül

(PS-01 / PS-06)

Başkan: Ramazan Gen

(PS-07 / PS-12)

Başkan: Ayşe Kubat Üzüm

(PS-13 / PS-18)

Başkan: Taner Bayraktaroğlu

(PS-19 / PS-24)

Başkan: Didem Özdemir

(PS-25 / PS-30)

UYDU SEMPOZYUMU 3

Oturum Başkanı: Nevin Dinççağ

Geremia Bolli

Yeni nesil bazal insülin

UYDU SEMPOZYUMU 4

Oturum Başkanı: Kubilay Karşıdağ

Fırat Bayraktar

Değişim zamanı! Tip 2 diyabet tedavisinde

Zeynep Oşar Siva

SGLT2 inhibisyonu ve çok boyutlu etkileri

SÖZEL SUNUMLAR 2 (SS-05 / SS-08)

Başkanlar: Melek Eda Ertörer, Habip Bilen

SS-05

Lentiviral vektör aracılı TRAIL ve çözülebilir TRAIL’ın birlikte uygulanması, C57BL6 farelerde obezite ve tip 2 diyabet ile ilişkili bulguları hafifletici etki gösterdi
Özlem Yılmaz, Ufuk Mert, Hasan Ali Altunbaş, Asef Moballegh, Ahter Dilşad Şanlıoğlu

SS-06

Diyabet tedavisinde in vivo gen nakil uygulamalarına uygun ölçekte ve kalitede lentiviral vektör üretimi
Hazal Banu Olgun, Salih Şanlıoğlu

SS-07

Deneysel diyabetin karaciğer dokusunda oluşturduğu lipid ve protein hasarı üzerine quercetin’in antioksidan etkisi
Abdulhalim Şenyiğit, Sinem Durmuş, Eda Büyükçolpan, Nural Pastacı Özsobacı, Remise Gelişgen, Matem Tuncdemir, Derviş Özçelik, Gönül Şimşek, Hafize Uzun

SS-08

İnsülin direnci oluşturulmuş farelerde betatrophin hormon seviyesinin karbonhidrat ve lipit metabolizma üzerine etkileri
Funda Bulut Arıkan, Mustafa Ulaş, Yasemin Üstündağ, Hakan Boyunağa, Nermin Dindar Badem

KONFERANS 1

Oturum Başkanı: Ahmet Kaya

Hasan İlkova

Obezite tedavisinde yeni farmakolojik yaklaşımlar: Çalışmalardan kliniğe

KONFERANS 2

Oturum Başkanı: Rıfat Emral

Bülent Okan Yıldız

Metabolik reprodüktif durum: İnsülin direncinin önemi ve reprodüktif bozukluklar

KONFERANS 3

Oturum Başkanı: Hasan Altunbaş

Salih Şanlıoğlu

Diyabet tedavisinde gen nakli

UYDU SEMPOZYUMU 5: Tip 2 Diyabette Liraglutid ile HİKAYEYİ DEĞİŞTİRİN!

Oturum Başkanı: Abdurrahman Çömlekçi

Rüştü Serter - Barış Akıncı

Uzun dönem kardiyovasküler güvenlilik verileriyle glisemik kontrolün ötesinde

SÖZEL SUNUMLAR 3 (SS-09 / SS-12)

Başkanlar: Nilgün Güvener Demirağ, İnan Anaforoğlu

SS-09

Pankreatik beta hücrelerine özgün insülin promotorlu proinsülin gen tedavi vektörünün oluşturulması
Mükerrem Hale Taşyürek, Yunus Emre Ekşi, Mustafa Kemal Balcı, Salih Şanlıoğlu

SS-10

İnkretin gen nakli diyabetik deneklerde insülin direncini kırıp glukoz toleransını geliştirerek beta hücre rejenerasyonu sağlar
Mükerrem Hale Taşyürek, Hasan Ali Altunbaş, Salih Şanlıoğlu

SS-11

Diyabet hastalığına karşı geliştirilen gen tedavi stratejilerinde kullanılmak üzere tip 1 diyabet hayvan modelinin oluşturulması
Mükerrem Hale Taşyürek, Yunus Emre Ekşi, Fulya Erendor, Hasan Ali Altunbaş, Salih Şanlıoğlu

SS-12

Kök hücre kaynaklı pankreatik beta hücrelerinde uzun süreli insülin genekspresyonu yapabilen lentiviral gen tedavi vektörlerinin geliştirilmesi
Erman Gümüşlü, Mükerrem Hale Taşyürek, Salih Şanlıoğlu

PANEL 7: Diyabet tedavisinde daha yeniler ve en yeniler

Oturum Başkanları: Berrin Çetinarslan, Taylan Kabalak

Engin Güney

İnkretin mimetikler

Berrin Demirbaş

DPP4-inhibitörleri

Füsun Baloş Törüner

SGLT2-inhibitörleri

PANEL 9: Periferik nöropati - son durum güncelleme

Oturum Başkanları: Tomris Erbaş, Erman Çakal

Emre Bozkırlı

Genetik ve çevresel risk faktörleri

İlhan Tarkun

Erken tanı yöntemleri

Ersin Akarsu

Tedavide son durum

UZMANINA DANIŞ 1

Tamer Tetiker

Yoğunlaştırılmış insülin tedavisinde detaylar: Ne zaman ve kime başlanmalı? Doğru insülin titrasyonu; riskleri

UZMANINA DANIŞ 2

Halil Önder Ersöz

Hipoglisemi ve morbiditeleri: Hipoglisemik hastaya yaklaşım

UZMANINA DANIŞ 3

Ramazan Sarı

Transplantasyon hastalarının (böbrek-karaciğer) yönetimi