20 Nisan 2018, Cuma Diyabet Hemşireliği Sempozyumu

27 Haziran 2018
20 Nisan 2018, CUMA

20. DİYABET HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU

DİYABETİN MEDİKAL TEDAVİSİ ve UYGULAMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum Başkanları: M. Temel Yılmaz, Nermin Olgun, Hasan İlkova, Semra Erdoğan

M. Temel Yılmaz

Magazin tıbbının insan sağlığı üzerine etkisi

Selçuk Dağdelen, Ayşe İlhan

İnsülin tedavisi

Ela Keskin, Feride Görürgöz

Oral antidiyabetikler ve insülinomimetikler

Semra Erdoğan, Gülhan Coşansu

Prediyabet yönetimi

Pervin Kaya

Diyabetli bireyde ağız sağlığı

Şeyda Özcan

Diyabet eğitiminde kanıtlar ve güncel uygulamalar

VAKALARLA DİYABET YÖNEİTİMİ

Oturum Başkanları: Fırat Bayraktar, Selda Çelik

Neşe Koçakgöl

Diyabetli göçmenler (Erişkin)

Nurdan Yıldırım

Diyabetli göçmenler (Çocuk)

Şule Baysak

Diyabetli yaşlı

Hülya Gülyüz Demir

Diyabetli gebe

Belgin Bektaş

İnsülin kullanan diyabetlide egzersiz yönetimi

Nermin Olgun

Kritik hastalarda diyabet yönetimi

Sözel bildiriler (HS-SS01 / HS-SS07)

Başkanlar: Şeyda Özcan, Gülhan Coşansu

HS-SS01

Tip 2 diyabetli bireyler için web tabanlı eğitim programı geliştirilmesi ve programın diyabet yönetimine etkisi
Nurten Terkeş, Hicran Bektaş, Mustafa Kemal Balcı

HS-SS02

Tip 2 diabetes mellitusu olan erişkin hastalarda makrovasküler komplikasyon tespitinde aortik intima-media kalınlığının kullanımı
Hilmi Erdem Sümbül, Ayşe Selcan Koç

HS-SS03

Yapılandırılmış hipoglisemi eğitim programının insülin kullanan tip 2 Diabetes Mellituslu hastalarda hipoglisemi korkusu ve yönetimi üzerine etkisi
Aslı Tok Özen, Şeyda Özcan

HS-SS04

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin diyabet özyönetimi farkındalık düzeyi ile diyabet tutum düzeyi arasındaki ilişki
Şenay Zuhur, Tülin Yıldız, Gülbahar Gülcivan, Özge Bengü Urcanoğlu

HS-SS05

Tırnak batması olan diyabetli bireylerde, tırnak batmasına neden olabilecek tutumların ve uygulanan tırnak teli tedavisinin değerlendirilmesi
Nuran Metinarıkan, Demet Çorapçıoğlu, Mustafa Şahin

HS-SS07

Tip 2 diabetes mellituslu hastaların birinci derece yakınlarında diyabet risk değerlendirilmesi
Hatice Demirağ