51. Ulusal Diyabet Kongresi 1. Gün Sunumları : 23 Nisan 2015

15 Mayıs 2015
23 Nisan 2015, PERŞEMBE
Panel 2: Diyabette kombinasyon tedavisi: Kime, nasıl, ne zaman?

Oturum Başkanları: Ali Rıza Uysal, Berrin Çetinarslan

Mustafa Araz

İkili oral antidiyabetik kombinasyonları

Mustafa Şahin

Üçlü oral antidiyabetik kombinasyonları

Kubilay Karşıdağ

İnsülin ve oral antidiyabetik kombinasyonları

Panel 3: Gestasyonel Diyabet

Oturum Başkanları: Ahmet Kaya, Ömer Azal

Nevin Dinççağ

Tanı karmaşasını nasıl çözeceğiz?

Sevim Güllü

Önleme, tedavi ve izlem planlaması

Lemi İbrahimoğlu

Anne ve fetüste kısa ve uzun dönem sonuçları

Panel 4: Diyabet ve beslenme tedavisi

Oturum Başkanları: Perihan Aslan, Emel Özer

Emine Akal Yıldız

Tip 1 ve tip 2 diyabette kanıta dayalı beslenme tedavisi önerileri

Gül Kızıltan

Akut ve kronik komplikasyonlarda beslenme

Simge Yılmaz

Alternatif ve tamamlayıcı tıbbın beslenme tedavisinde yeri

Panel 5: Diyabette kök hücre tedavisi

Oturum Başkanları: Ertuğrul Taşan, Ayşegül Atmaca

Catherine Verfaille

Kök hücreden beta hücreye: İnsülin üreten hücrelerin oluşturulması

Ercüment Ovalı

Bağışıklık sisteminin yendien kurulması: Non-miyeloablatif hematopoetik kök hücre nakli

Ferda Alparslan Pınarlı

Diyabet tedavisinde uyarılmış pluripotent kök hücreler ve kök hücre uygulamaları etkinliği

Konferans 1

Oturum Başkanı: Mustafa Kemal Balcı

Antonio Ceriello

Metabolik hafıza: Fizyolojik mekanizmalar ve klilnik önemi

Panel 6: Diyabette egzersiz: Ne zaman, kime, nasıl?

Oturum Başkanları: Vedia Gedik Tonyukuk, Göksun Ayvaz

Bülent Ülkar

Hangi hastaya hangi egzersiz?

Alev Altınova

Egzersizin kilo kaybı dışındaki etkileri

Tamer Damcı

Uzun süreli yoğun egzersizden sedanter hayata geçişin metabolik

Uydu Sempozyumu 1

Başkan: Şazi İmamoğlu

Selçuk Dağdelen

Nevin Dinççağ

Dünden Yarına İnsülin Glarjin

Rüştü Serter

Uydu Sempozyumu 2

Başkan: Aytekin Oğuz

Göksun Ayvaz

Mustafa Arıcı

SGLT2i: Dapagliflozin Oyunun Kuralları Değişiyor

Sözel Sunumlar (Hücresel Tedaviler 1)

Başkanlar: Ercüment Ovalı, Mustafa Kanat

HT-SS01

Beta hücre ve kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre tabakası kullanılarak oluşturulmuş 3-boyutlu dokunun subkutan naklinin tip 1 diyabet sıçan modelinde etkinliğinin araştırılması

Büşra Öncel Duman, Ayla Eker Sarıboyacı, Erdal Karagöz

HT-SS02

Diyet bağımlı obez spraque dawly sıçanlarda STZ ile diyabet indüksiyonu pankreatik adacıklarda inkretin hormonu (GLP-1) sentezini azaltır

Hazan Banu Olgun, Hale Mükerrem Taşyürek,Hasan Ali Altunbaş, Salih Şanlıoğlu

HT-SS03

Diyabet tedavisi için insan glukagon benzeri peptid-1 kodlayan lentiviral vektörlerin üretimi

Hale Mükerrem Taşyürek, Hasan Ali Altunbaş, Salih Şanlıoğlu

HT-SS04

Uzun dönem insülin tedavisi alan tip 1 Diabetes Mellitus’lu hastaların patogenez mekanizmalarının insan pankreatik beta hücreleri üzerine etkileri

Sema Yusufoğlu, Zehra Seda Ünal, Gülçin Gacar, Erdal Karagöz

HT-SS05

Gen tedavisinde kullanılan lentiviral vektörlerin in vivo dağılımlarının tip 2 diyabet hayvan modelinde belirlenmesi

Hale Mükerrem Taşyürek, Yunus Emre Ekşi, Mustafa Kemal Balcı, Salih Şanlıoğlu

Poster Tartışmaları 1 (PS-01 / PS-33)

Başkan: Özlem Üstünay Tarçın

(PS-01 / PS-08)

Başkan: Aydoğan Aydoğdu

(PS-09 / PS-16)

Başkan: Oğuz Dikbaş

(PS-17 / PS-24)

Başkan: Faruk Kutlutürk

(PS-25 / PS-33)

Panel 7: Yüksek prevalanstan prevansiyona

Oturum Başkanları: Sema Akalın, Füsun Baloş Törüner

Jakko Tuomilehto

Diyabet/obezite ve obstrüktif uyku apnesinin prevansiyonu

Rafael Gabriel

Diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların prevansiyonu

İlhan Satman

Pre ve- klinik diyabet prevansiyonu

Panel 8: Diyabetik nefropatide gözden kaçanlar

Oturum Başkanları: Nazif Bağrıaçık, Mehmet Numan Tamer

Murat Yılmaz

Normoalbüminürik nefropati: Özellikleri, kliniği ve tanısı

Gültekin Süleymanlar

Diyabetli hastalarda nondiyabetik glomerulopati

Selçuk Dağdelen

Normotansif normoalbüminürik diyabette RAS blokajının yeri var mıdır?

Panel 9: İnsülin pompa tedavisi

Oturum Başkanları: Zeynep Cantürk, Ayşe Kubat Üzüm

Sinem Kıyıcı

Endikasyonlar ve pompa kullanan hastanın takibi

Meral Mercanlıgil

Karbonhidrat sayımı

Ayşe Kubat Üzüm

Yeni kuşak SCII modelleri ve pompa tedavisinde yan etkiler

Panel 10: Diyabette radikal tedavi programının neresindeyiz?

Oturum Başkanları: Hasan Ali Altunbaş, Oğuzhan Deyneli

Ali Osman Gürol

Türkiye’de klinik adacık hücre transplantasyonunda eredeyiz?

Hasan Ali Altunbaş

Türkiye’de pankreas naklinde neredeyiz?

Betül Hatipoğlu

Klinik adacık hücre transplantasyonu: 2015 güncelleme

Uydu Sempozyumu 3

Başkan: Zeynep Oşar Siva

Tevfik Demir

Şevki Çetinkalp

Güçlü başla hızlı ilerle

Uydu Sempozyumu 4

Başkan: İlhan Satman

Sevim Güllü

Manşetlerden gerçeklere diyabet

Konferans 2

Oturum Başkanı: Bilgin Özmen

Nilgün Güvener Demirağ

Glukoz metabolizmasında santral sinir sisteminin rolü

Konferans 3

Oturum Başkanı: Taylan Kabalak

Dilek Gogas Yavuz

Diyabet ve D vitamini eksikliği

Konferans 4

Oturum Başkanı: Nevin Dinççağ

Esra Yıldız

Diyabetli hastada glisemi regülasyonunda önemli aktör: Ağız ve diş hastalıkları

Konferans 5

Oturum Başkanları: Mustafa Cesur

Sadi Özdem

Biyolojik ilaçlar, biyobenzerler, insülinler

Uzmanından Dinleyelim 1

Hulusi Atmaca

Diyabette tanı karmaşası: Tip 1 ve tip 2 dışı diyabet tipleri

Uzmanından Dinleyelim 2

Mustafa Kulaksızoğlu

Brittle diyabet: Nedenleri ve tedavisi

Uzmanından Dinleyelim 3

Engin Güney

Dirençli obez glisemik tip 2 diyabetli hastalarda tedavi yaklaşımı

Konferans 6

Oturum Başkanı: Zeynep Beyhan

Ercüment Dirice

Diyabet sürecinde azalan beta-hücre kitlesinin beta ya da beta-hücresi olmayan kaynaklarla arttırılması

Hale Mükerrem Taşyürek, Hasan Ali Altunbaş, Salih Şanlıoğlu

Sözel Sunumlar 1

Başkanlar: İnan Anaforoğlu, Ali Özdemir

SS001

Kazanılmış parsiyel lipodistrofi metabolik komplikasyonlara neden olmaktadır

Barış Akıncı, Lipodistrofi Grubu

SS02

Tip 2 Diabetes Mellitus’u (T2DM) olan hastalarda her ikisi de metformine eklendiğinde bir dipeptidil peptidaz 4 inhibitörüne (DPP4) kıyasla dapagliflozin: Türkiye için sağlık, yaşam kalitesi ve maliyetler üzerine etkisi

İlhan Yetkin, Simten Malhan, Serdar Güler, Tim Ignacio, Bram Verheggen, Mata Charokopou

SS03

Türkiye diyabet kontrol programı: Diyabetli bireyler için eğitim programı geliştirilmesi

Nazan Yıldırım, İlhan Satma, İlhan Yetkin, Nermin Olgun, Şeyda Özcan, Emel Özer, Zehra Aycan, Muazzez Garipağaoğlu, Deniz Çalışkan, Seçil Özkan, Ömer Azal, Nüket Erbaydar, Özlem Ülger, Meryem Saygı

SS04

Diyabetik nöropatik ağrıdaki tedavi prensiplerinin kanıta dayalı olarak incelenmesi

Sibel Gökmen, Elif Ünsal Avdal

SS05

Diyabetli bireylerin kardiyovasküler hastalık risk faktörleri bilgilerinin belirlenmesi

Esin Sevgi Doğan, Sezgi Çınar Pakyüz, Sakine Boyraz

Sözel Sunumlar 2

Başkanlar: Mehmet Erdoğan, Sema Uçak Başat

SS06

Tip 2 diyabetli obez hastalarda Rou-en Y gastrik baypass operasyonunun glisemik kontrol üzerine etkisi: İnönü Üniversitesi deneyimi

Fatih Sümer, İbrahim Şahin, Sedat Çetin, Lale Gonenir Erbay, Aygün Güven, Asım Onur, Cüneyt Kayaalp

SS07

Diabetes mellitus tanısında HbA1c testinin tanısal değerinin araştırılması

Hesan Ural Kayalık, Sema Çetin, Selda Demirtaş

SS08

Metabolik risk faktörleri ve depresyonun tip 2 diyabetik retinopatili hastaların kognitif fonksiyonları üzerindeki rolü

Lütifye Seçil Deniz Balyen, Lokman Balyen, Ahmet Engin Atay, Semir Paşa, Alpaslan Kemal Tuzcu, Ömer Satıcı

SS09

Makula ödemli tip 2 diyabetik hastaların anksiyete ve depresyon açısından değerlendirilmesi

Lokman Balyen, Lütfiye Seçil Deniz Balyen, Ahmet Engin Atay, Semir Paşa, Zuhat Urakçı, Alpaslan Kemal Tuzcu, Ömer Satıcı

SS10

Makula ödemli tip 2 diyabetik hastalarda kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi

Lokman Balyen, Lütfiye Seçil Deniz Balyen, Ahmet Engin Atay, Semir Paşa, Zuhat Urakçı, Alpaslan Kemal Tuzcu, Ömer Satıcı

Sözel Sunumlar 3

Başkanlar: Mesut Özkaya, ibrahim Aslan

SS11

Tip 2 diyabet hastalarında obezite, metabolik kontrol, CRP ve insüilin tedavisinin demans ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkileri

Lütfiye Seçil Deniz Balyen, Lokman Balyen, Semir Paşa, Ahmet Engin Atay, Alpaslan Kemal Tuzcu, Ömer Satıcı

SS12

İnsülin pompası kullanan ve kullanmayan tip 1 diyabetik yetişkin bireylerin sağlıklı yeme takıntısı ve yeme davranış bozukluğunun biyokimyasal ve antropometrik ölçümlerle ilişkisinin belirlenmesi

Nesil Gören Atalay, Gül Kızıltan, Mithat Bahçeci

SS13

Karbonhidrat sayımı tip 1 diyabetlilerde metabolik kontrolü sağlamada daha mı etkili?

Nesil Gören Atalay, Mithat Bahçeci, Nur Demirpençe, Muhammed Mustafa Demirpençe

SS14

Makula ödemli tip 2 diyabetik hastaların anksiyete ve depresyon açısından değerlendirilmesi

Lokman Balyen, Lütfiye Seçil Deniz Balyen, Ahmet Engin Atay, Semir Paşa, Zuhat Urakçı, Alpaslan Kemal Tuzcu, Ömer Satıcı

SS15

Dalga geçmeye devam ettik: İnsülin pompası kullanan brittle tip 1 diyabetli olgularda bazal insülin akımının dalgalı ayarlanmasının 1.yıl sonuçları

Şevki Çetinkalp, Nilüfer Özdemir Kutbay, Ilgın Yıldırım Şimşir, Banu Şarer Yürekli, İlker Altun, Mehmet Erdoğan, Yıldız Özbey, Vildan Derviş, Nuran Horuzoğlu, Selda Seçkiner, Fusun Saygılı, Gökhan Özgen