51. Ulusal Diyabet Kongresi 2. Gün Sunumları : 24 Nisan 2015

15 Mayıs 2015
24 Nisan 2015, CUMA
Panel 11: Tip 2 diyabette insülin tedavisinde güncel yaklaşım

Oturum Başkanları: Mücahit Özyazar, Candeğer Yılmaz

Hasan İlkova

Bazaş insülin tedavisi ve erken insülinizasyon: Fizyolojik temelleri ve tedavi protokolleri

Ted Wu

Bazal + bolus insülin ve hazır karışım insülin tedavisi: Fizyolojik temelleri ve tedavi protokolleri

M. Temel Yılmaz

C peptid temelli insülin tedavi yaklaşımı: Ne zaman OAD’den insüline, ne zaman insülinden OAD’ye

Panel 12: Bariyatrik cerrahi güncelleme

Oturum Başkanları: Gürbüz Erdoğan, Nilgün Başkal

Ahmet Çorakçı

Fizyolojik temelleri, endikasyonları ve kontrendikasyonları

Asım Cingi

Cerrahi yöntem seçimi

Dilek Yazıcı

Uzun dönem postoperatif beslenme tedavisi ve komplikasyonları

Panel 13: Diyabetli hasta eğitiminde multi-disipliner roller

Oturum Başkanları: Aytekin Oğuz, Angus Forbes

Melek Eda Ertörer

Diyabet hekiminin rolü: Tedavi planlaması ve ilaç kullanımı

Feride Görürgöz

Diyabet hemşiresinin rolü: Bakım ve izlem teknikleri

Nevin Avhan

Diyabet diyetisyeninin rolü: Beslenme eğitim teknikleri

Cumali Gökçe

Akran eğitmenlerinin rolü: Hastadan hastaya eğitim teknikleri

Panel 14: Glukoz takip sistemleri ve uzaktan hasta takibi

Oturum Başkanları: Taner Bayraktaroğlu, Damla Gökşen

Hasan Aydın

Telemedicine

Mehmet Sargın

Yeni kuşak glukometreler

Damla Gökşen

Sürekli glukoz monitorizasyon sistemleri

Konferans 7

Oturum Başkanı: Ümit Karayalçın

Eda Cengiz

Yapay pankreas

Panel 15: Diyabetli hastada hipoglisemi

Oturum Başkanları: Nezaket Adalar, Rüştü Serter

Kubilay Ukinç

Hipoglisemi nedenleri

Reyhan Ersoy

Hipogliseminin komplikasyonları

Murat Sert

Hipogliseminin önlenmesi ve tedavisi

Uydu Sempozyumu 5

Başkan: Zeynep Oşar Siva

Zeynep Oşar Siva

İlhan Yetkin

Diyar diyar diyabet: Tip 2 diyabet insülin tedavisinde hastaya uygun yoğunlaştırma

Mustafa Araz

Coşkun Aral

Uydu Sempozyumu 6

Başkan: M. Temel Yılmaz

Dilek Gogas Yavuz

Diyabette “Altı Altı” atmak

Sözel Sunumlar (Hücresel Tedaviler 2)

Başkanlar: Erdal Karaöz, Mehmet Bozkurt

HT-SS06

Diyabetik nefropati oluşumunda global ADAMTS ve TİMP profili diyabetik farelerde matriks proteinazların düzensizleştiğini ortaya çıkarır

Zehra Fırat, Sonay Güven Karataş, Ayşe Bilgiç, Tuncay Delibaşı, Tuncay Delibaşı, Tuncay Delibaşı, Ali Akçay, Kadir Demircan

HT-SS07

Fruktozdan zengin beslenen ratlarda insülin direnci ve pankreas hasarı gelişimi üzerine saksagliptin ve metforminin etkileri

Halil Demirkan, Bünyamin Aydın, Banu Kale Köroğlu, Hakan Korkmaz, Oğuzhan Aksu, Mustafa Saygın, Halil Aşçı, Tahir Çatalbaş, Mehmet Numan Tamer

HT-SS08

Fruktozdan zengin beslenen ratlarda karaciğer dokularında hasar ve oksidatif stres gelişimini Saksagliptin ve Metforminin tedavileri önlemketedir

Halil Demirkan, Bünyamin Aydın, Banu Kale Köroğlu, Hakan Korkmaz, Oğuzhan Aksu, Mustafa Saygın, Halil Aşçı, Tahir Çatalbaş, Mehmet Numan Tamer

HT-SS09

Ratlarda fruktozdan zengin beslenmenin böbrekte yaptığı değişiklikler ve bu değişklikler üzerine Saksagliptin ve Metforminin etkileri

Halil Demirkan, Bünyamin Aydın, Banu Kale Köroğlu, Hakan Korkmaz, Oğuzhan Aksu, Mustafa Saygın, Halil Aşçı, Tahir Çatalbaş, Mehmet Numan Tamer

HT-SS10

Pankreatik adacık kaynaklı kök hücrelerin sitokin aracılığıyla apoptoza yönlendirilmiş beta hücreleri üzerindeki koruyucu etkileri

Çiğdem İnci, Erdal Karaöz

Poster Tartışmaları 2 (PS-34 / PS-66)

Başkan: Kerem Sezer

(PS-34 / PS-41)

Başkan: Yasemin Tütüncü

(PS-43 / PS-49)

Başkan: Gonca Örük

(PS-50 / PS-57)

Başkan: Refik Demirtunç

(PS-58 / PS-66)

Panel 16: Diyabetik ayak

Oturum Başkanları: Hüsrev Hatemi, Yusuf Özkan

Tamer Tetiker

Risk faktörleri, tanı ve sınıflama

Halil Özsüt

Diyabetik ayak enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı

Şamil Aktaş

Diyabetik ayakta hiperbarik oksijen ve ozon tedavisinin yeri

Panel 17: Metabolik hastalıklar ve barsak mikrobiyota ilişkisi

Oturum Başkanları: Sadi Gündoğdu, Nur Kebapçı

Osman Şadi Yenen

Mikrobiyotaya yakından bakış ve insan fizyolojisindeki rolü

Erol Bolu

Mikrobiyotayı etkileyen faktörler ve matabolik hastalıklardaki rolü

Abdullah Taşlıpınar

Mikrobiyotayı değiştirmek metabolik hastalıkların tedavisinde bir çözüm olabilir mi?

Panel 18: Diyabette hasta uyumu nasıl arttırılabilir?

Oturum Başkanları: Mustafa Yenigün, Semra Erdoğan

Eylem Cankurtararn

Depresyonda tedaviye uyum

Şükrü Hatun

Adolesanda tedaviye uyum sorunlar

İlhan Tarkun

Türkiye’de hasta uyumu ve sorunlar

Panel 19: Diyabet komplikasyonlarının tedavisinde kök hücre uygulamaları

Oturum Başkanları: Hatice Sebila Dökmetaş, Rıfat Emral

Mehmet Bozkurt

Diyabetik ayak yaralanmalarında kök hücre tedavisi

Murat Sarıcı

Diyabetik nöropatide kök hücre tedavisi

Eren Çerman

Diyabetik retinopatide kök hücre tedavisi

Uydu Sempozyumu 7

Başkan: Hasan İlkova

Ted Wu

Tip 2 diyabet tedavisinde kıtalararası neler aynı, neler farklı?

Uydu Sempozyumu 8

Başkan: M. Temel Yılmaz

Iain Cranston

Christopher Thomas

Diyabet yönetiminde yeni çağ: 14 Günlük sensör teknolojisi ve glukoz değişkenliği profili

Konferans 8

Oturum Başkanı: Faruk Alagöl

Betül Hatipoğlu

Otolog adacık nakli

Konferans 9

Oturum Başkanı: Bilgin Özmen

Volkan Yumuk

Kahverengi yap dokusu: İnsan metabolizmasındaki rolünü arttırmak mümkün mü?

Konferans 10

Oturum Başkanı: Hakkı Kahraman

Kamile Gül

Diyabette akılcı ilaç kullanımı

Konferans 11

Oturum Başkanı: Şevki Çetinkalp

Salih Şanlıoğlu

Diyabette gen tedavileri

Evet/Hayır Oturumu 1

Oturum Başkanı: İlyas Çapaoğlu

Tip 2 diyabette agresif tedavi gerekli mi?

Kürşad Ünlühızarcı

Evet

Halil Önder Ersöz

Hayır

Uzmanından Dinleyelim 4

Aslı Nar

Özel durumlarda diyabet tedavi yaklaşımı: Steroid/ kanser/ enfeksiyon

Uzmanından Dinleyelim 5

Zeliha Fulden Saraç

Yaşlılarda diyabet yönetimi

Uzmanından Dinleyelim 6

Aysen Akalın

Diyabette hepatosteatoz/steatohepatitli hastaya yaklaşım

Konferans 12

Oturum Başkanı: Şükrü Hatun

Rafael Castol

Sprcularda tip 1 diyabet yönetimi

Tip 1 Diyabetli Sporcular:

Martijin Verschoor

Gürkan Açıkgöz