51. Ulusal Diyabet Kongresi 3. Gün Sunumları : 25 Nisan 2015

15 Mayıs 2015
25 Nisan 2015, CUMARTESİ
Panel 20: Diyabette ufuktaki yeni tedaviler: Artılar ve eksiler

Oturum Başkanları: Şazi İmamoğlu, Ersn Akarsu

İbrahim Şahin

SGLT-2 inhibitörleri

Tomris Erbaş

Uzun etkili GLP-1 analogları

Demet Çorapçıoğlu

Yeni bazal insülinler

Panel 21: Diyabetin az konuşulan komplikasyonları

Oturum Başkanları: Miyase Bayraktar, Alpaslan Tuzcu

Erdinç Ertürk

Diyabet ve kemik

Arzu Kılıç

Diyabet ve deri

Habib Bilen

Diyabet ve cinsel sorunlar

Panel 22: Özel durumlarda beslenme tedavisi

Oturum Başkanları: Gül Kızıltan, Rüksan Çehreli

Rüksan Çehreli

Pre ve post operatif dönemde beslenme

Hülya Kamarlı

Yaşlı diyabetli bireylerde beslenme

Selda Seçkiner

Gebe diyabetlilerde ve gestasyonel diyabette beslenme

Panel 23: Tip 1 diyabetin radikal tedavisine güncel bakış

Oturum Başkanları: Tevfik Sabuncu, Müjde Aktürk

Tuncay Delibaşı

Diyabet tedavisinde immünoterapinin yeri

Erdal Karaöz

In vitro tip 1 diyabet modeli

Ahter Şanlıoğlu

Adacık hücre reddini önleyecek yöntemler

2015 Diyabet Tedavi Algoritması

Oturum Başkanı: Ahmet Kaya

Abdurrahman Çömlekçi

Fizyopatolojik tedavi yaklaşımı

Şazi İmamoğlu

ADA / EASD 2015 güncelleme tedavi seçenekleri ve algoritma

Mustafa Araz

ADA / EASD 2015 güncelleme insülin tedavisi

Ahmet Kaya

TDV (Türkiye Diyabet Vakfı) 2015 güncelleme

Panel 24: Diyabette başarıyı etkileyen faktörler

Oturum Başkanları: Nermin Olgun, Selda Çelik

Şeyda Özcan

Glukoz izlem sistemleri: Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek

Gülay Gülşen

İnsülin enjeksiyonu uygulaması ve sorunlar

Belgin Bektaş

Evde glukoz monitorizasyonu ve sorunlar

Uydu Sempozyumu 9

Başkan: Ahmet Kaya

Şevki Çetinkalp

Ahmet Temizhan

Mustafa Arıcı

Seçim sizin, doğru tedaviyi ertelemeyin, komplikasyonların önüne geçin

Uydu Sempozyumu 10

Başkan: Zeynep Oşar Siva

Selçuk Dağdelen

Neslihan Başçıl Tütüncü

Vedat Sansoy

Tip 2 diyabet tedavisinde en doğru eğri

Sözel Sunumlar (Hücresel Tedaviler 3)

Başkanlar: Tuncay Delibaşı, Ahter Şanlıoğlu

HT-SS11

Fare embriyonik kök hücrelerin pankreatik adacık mikro çerçevesinde insülin üreten hücrelere farklılaşma potansiyeli

İrem Yılmaz, Ayla Eker Sarıboyacı, Cansu Subaşı, Erdal Karaöz

HT-SS12

Mısır şurubu ile insülin direnci oluşturulan ratlarda metformin ve saksagliptinin tedavisi ile karaciğerde ADAMTS düzeyleri

Nezihe Aslı Bayram, Pınar Aslan Koşar, Halil Demirkan, Kadir Demircan, Bünyamin Aydın, Togay Bayram, Banu Kale Köroğlu, Mehmet, Numan Tamer

HT-SS13

Diyabet patogenezinde CD3+CD56+ hücre grubu oranları ve salgıladıkları IFN –g ve IL-17 A düzeyleri

Çağdaş Uğur Adaş, İlhan Tahralı, Abdullah Yılmaz, Umut Can Küçüksezer, İlhan Satman, Günnur Deniz, Ali OsmanGürol, M. Temel yılmaz

HT-SS14

Tip 2 diyabetik bireylerde glukokortikoid reseptör (NR3C1) geni BCLI (rs41423247) polimorfizmi

Büşra Görgün, Leyla Açık, İlhan Yetkin, Naciye Selcen Bayramcı, Çağdaş Kalkan

Poster Tartışmaları 3 (PS-67 / PS-99)

Başkan: Mehmet Aşık

(PS-67 / PS-74)

Başkan: Banu Kale Köroğlu

(PS-75 / PS-82)

Başkan: Seda Sancak

(PS-83 / PS-90)

Başkan: Gonca Tamer

(PS-91 / PS-99)

Panel 25: Yeni klinik çalışmalar ışığında insülin dışı antidiyabetiklere güncel bakış

Oturum Başkanları: Aydan Usman, Sait Gönen

Fırat Bayraktar

Metformin ve pioglitazon

Serdar Güler

Sulfonilüreler ve glinidler

Zeynep Oşar Siva

DPP4 inhibitörleri ve GLP1 analogları

Panel 26: Lipodistrofiler

Oturum Başkanları: Belgin Efe, Ayşe Çıkım Sertkaya

Füsun Saygılı

Lipodistrofilerin tanı, sınıflandırma ve kliniği

Barış Akıncı

Lipodistrofi gelişiminde genetik ve moleküler mekanizmalar

Tevfik Demir

Lipodistrofilerin kliniğe göre tedavisi

Panel 27: Diyabet komplikasyonlarında yeni tedaviler ışığında güncel bakış

Oturum Başkanı: Abdurrahman Çömlekçi, Yalçın Aral

Zeliha Hekimsoy

Nöropati

Levent Kebapçılar

Nefropati

Şehnaz Karadeniz

Retinopati

Panel 28: Yeni insülin uygulama yöntemleri

Oturum Başkanı: Cihangir Erem, Cavit Çulha

İlhan Yetkin

İnhale insülinler

Ramis Çolak

Deri altı insülin yamaları

Canan Ersoy

Oral insülin

Uydu Sempozyumu 11

Başkan: Hasan İlkova

M. Temel Yılmaz

İlhan Satman

Emre Tavşancıl

Diyabetik teknolojiler

Evet/Hayır Oturumu 2

Oturum Başkanı: Sevinç Erarslan

Tip 2 DM’de subklinik koroner arter hastalığı taramasıyapalım mı?

Ömer Kozan

Evet

Ramazan Özdemir

Hayır

Uzmanından Dinleyelim 7

Güzin Fidan Yaylalı

Diyabette dirençli hipertansiyon ve dislipidemide tedavi yaklaşımı

Uzmanından Dinleyelim 8

Nuri Çakır

Diyabetli yoğun bakım hastasında glisemik kontrol

Uzmanından Dinleyelim 9

Ramazan Sarı

Posttransplant diabetes mellitus: Tedavi yaklaşımı

Konferans 13

Oturum Başkanı: Metin Arslan

Mustafa Kutlu

Glisemik değişkenlik, endotel disfonksiyonu ve mikrovasküler komplikasyonlar

Konferans 14

Oturum Başkanı: Refik Tanakol

Neslihan Başçıl Tütüncü

Obezite ve DM gelişiminde intrauterin çevrenin önemi: Epigenetik mekanizmalar