Diyabet Hastalarında, Psikoterapi, Cinsel Sorunların Çözümünde ne Ölçüde Yararlı Olabilir?

Prof Dr. Bülent Alıcı 06 Şubat 2014

Diyabet hastalarında cinsel sorunların tedavisinde psikoterapinin rolü var mı? Evet, vardır. Çünkü diyabet hastalarında sadece fiziksel nedenin yanı sıra, psikolojik bir etkilenme gerek depresyon tarzında veya karşılıklı iletişim tarzında aile içi iletişim tarzında aksama, sorun eşlik edebilir. Dolayısıyla tek başına ya da eşlerle birlikte olan psikoterapinin medikal tedaviye yani tıbbi tedaviye ek olarak verilmesi katkı sağlayacaktır. Psikoterapinin diyabet kaynaklı cinsel sorunların çözümünde ek rolü vardır.