Diyabet hastalarında yaralar niçin oluşur? Bu yaraların bakım ve tedavisini kim, nasıl yapar?

Prof. Dr. Ertuğrul Aydemir 25 Ağustos 2015

Diyabetik yara bakımında dermatoloğun yapacağı iş öncelikle yaranın niteliğini görüp, zeminine dikkatli bakıp değerlendirmesidir. Çünkü burada gözden kaçan bir oluşum vardır. Yaranın zemininde, yara zemini gibi görünen ama fazladan oluşan bir doku vardır. Bu dokunun muhakkak oradan uzaklaştırılması gerekir. Cerrahi bir işlemle veya yakılarak yok edilmesi ve ondan sonra sağlam dokunun gelişiminin sağlanması gerekir. Dolaşımı arttırıcı birtakım ilaçlar kullanılabilir.