Diyabet hastalığı, neden ötürü sertleşme sorununa yol açar?

Prof. Dr. Hamdi Özkara 25 Ağustos 2015

Diyabet hastalığının sertleşme sorunu veya erektil disfonksiyona yol açma nedeni genel olarak multifaktöriyel sebepler olarak sınıflandırılır. Yani birçok faktörden kaynaklanır. Bunlar tüm diyabet hastalarında gözüken multifaktöriyel sebeplerdendir. Özellikle damarsal, sinirsel metabolik nedenler olarak gündeme gelir. Her biri ayrı ayrı veya hepsi birlikte sertleşme sorununa yol açabilir. Hangisinin daha önce hangisinin birlikte olup olmadığını anlamak için bir hekime başvurulması gerekir. Öncelikle söylenmesi gereken bir husus varsa hangi nedenle olursa olsun tedavi olanağının bulunması gerekir. İlaç, iğne ve en son seçenek cerrahi de olabilir. Sertleşme sorununa yol açan nedenlerle birlikte her erkekte bu fonksiyonunu tam anlamıyla yerine getirememekten kaynaklanan psikolojik sebepler de eşlik eder. Bu sebepleri birlikte değerlendirip uygun olan tedavi seçeneğine karar verilir.