Diyabetik makula ödemi, nedir?

Prof . Dr. Şehnaz Karadeniz 25 Ağustos 2015

Diyabetik maküla ödemi de diyabetik retinopatidir. Ama aradaki fark diyabetik makülopati dediğimiz zaman ya da maküla ödemi dediğimiz zaman retinanın ağ tabakanın belli bir bölgesini kastediyoruz. Bu bölge de halk arasında sarı nokta denen maküla bölgesidir. Aslında keskin görmemizden renkli görmemizden sorumlu olan kısımdır. Maküla ödemi dediğimiz ise bu bölgede meydana gelen damarlardaki sızıntılar sonucu oluşan ödemdir.