Diyabetik Retinopatinin Görülme Sıklığı, Nedir? Diyabetin Tipine Göre Değişiklik Gösterir mi?

Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz 09 Şubat 2014

Diyabetik retinopatinin görülme sıklığı, diyabetin süresiyle ilgili olan bir durumdur. 20 yıl ve üstünde diyabeti olan kişilerde %70-%80 oranında diyabetik retinopatiye rastlıyoruz. %70-%80 dediğimiz zaman diyabetli kişiler, karamsar bir tablo olarak algılayabiliyorlar ama işin aslı öyle değildir. %70-%80 oranında görebiliyoruz fakat bu hastaların çoğunda hiçbir şikayet olmayabiliyor. Tipine göre değişiklik gösteriyor. Toplumda daha sık gördüğümüz tip 2 diyabette, başlangıç sinsi olduğu için diyabet tanısı konduğu anda hastaların %30 ile %40’ında yani 10 hastanın 3 ile 4’ünde diyabetik retinopati saptayabiliyoruz. Tip 1 diyabet dediğimiz, daha az sıklıkta gördüğümüz ve genellikle daha genç yaşlarda gördüğümüz tipte ise hastalık gürültülü bir şekilde başladığı için, hastalarda diyabetik retinopati görülme sıklığı da başlangıçta az oluyor. Yıllar içinde bu hastalarda gittikçe artan sıklıkta görmeye başlıyoruz.