Diyabetin tipleri nelerdir? Toplumda hangi sıklıkta görülürler?

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva 25 Ağustos 2015

Sınıflanmalara baktığımızda 4 diyabet tipi olduğunu görüyoruz. En sık görülen diyabet tipi, Tip 2 diyabettir. Genelde toplumdaki tüm diyabet olgularının %80’ini oluşturur. Tip 1 diyabet olguların yaklaşık %10’undan sorumludur. Diğer diyabet tipleri dediğimiz genetik hastalıklara bağlı diyabetler, bazı endokrin hastalıkların seyrinde ortaya çıkan kan şekeri yüksekliği veya birtakım ilaçların kullanımına bağlı ortaya çıkan daha nadir görülen diyabet tipleridir. 4. sınıf ise gestasyonel diyabettir. Gebelikte ortaya çıkan gestasyonel diyabet, gebelik sonlandıktan sonra düzelen geçici kan şekeri yüksekliğidir.