Gebe Diyabetlilerde Göz Muayene Yaklaşımı, Farklı mıdır?

Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz 09 Şubat 2014

Gebe diyabetlileri iki gruba ayırıyoruz. Bir tanesi, diyabetli olup gebe kalmış olan hanımlar, diğeri ise hamilelik diyabeti dediğimiz gestasyonel diyabettir. Gestasyonel diyabetli hastalarda göz açısından bir sorun olmuyor. Özel bir takip sıklığı gerekmiyor ama diyabetli olup da gebe kalmış olanlarda göz muayenesi açısından biraz daha dikkatliyiz. Çünkü gebelik esnasında diyabetik retinopatisi olan kişilerde seyir değişebiliyor, hızlanabiliyor. Bu nedenle gebe diyabetlilerde bizim tercihimiz, kişi gebe kalmadan önce göz muayenesini yapabilmektir. Eğer birtakım sorunlar varsa, hasta gebe kalmadan önce bunları çözebiliriz. Rutinde yaptığımız şey, gebe diyabetlileri ilk 3 aylarında göz muayenesini yapmak istiyoruz. Oradaki bulgularına göre de sıklığı düzenliyoruz. İlk göz muayenesinde birşey olmasa bile, yine de biz gebeliği süresi içerisinde hastayı görmek istiyoruz. Hastanın gebeliği sona erdikten sonra da, onu takip eden 1 yıl içinde gebe diyabetlilerin göz muayenesini daha sık yapmak gerekiyor. Gebe diyabetlilerde yapılan çalışmalarda da görülmüştür. Siz gebeliğin göze olan etkisini, gebeliğin sonlanmasıyla birlikte sonlandıramıyorsunuz. Sonrasında 1 yıl boyunca da hala birtakım değişiklikler saptayabiliyoruz.