Gebelere "sürekli cilt altı infüzyonu" uygulanmasının sakıncaları var mıdır?

Doç. Dr. Oğuzhan Deyneli 25 Ağustos 2015

Aslında gebelerde hedeflediğimiz hem anne sağlığı hem de bebeğin sağlığı için olabildiğince normale yakın kan şekerlerine ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşmanın en iyi yöntemi, insülin pompa tedavisidir.

Tip 1 diyabetli anne adayları için gebelik başlamadan önce insülin tedavisine geçmek, bu tedaviye uyum sürecini de kolaylaştırır. Pompa tedavisine alışma süreci 6 aya varabilen bir süreçtir. Gebe kaldıktan sonra pompa tedavisine geçilmesi tercih ettiğimiz bir durum değildir ama zorda kaldığımızda uyguladığımız bir yöntemdir. Şuanda gebelik döneminde en iyi kan şekeri kontrolü sağlayan seçenek insülin pompa tedavisidir. Gebelik açısından bir sakıncası yoktur. Eğer hasta kan şekeri takibini yapmakta istekliyse gebelik için insülin pompa tedavisi en uygun tedavidir.