Gebelik Döneminde Gelişen Diyabetik Retinopati, Kalıcı Hasara Yol Açabilir mi?

Prof. Dr. Mehmet Danacı 04 Mart 2014

Hamile kadınlarda diyabet ortaya çıkması çok nadir bir olay değildir. Hamile kadınların ülkelere, toplumlara ve bazı etnik gruplara göre değişmek üzere %4 ile %7’sinde hamilelik süresince gebelik diyabeti ya da gestasyonel diyabet dediğimiz durum ortaya çıkar. Tip 1 diyabetli olan hanımların da çocuk sahibi olmak ve doğurmak doğal haklarıdır. Bizim Tip 1’li dediğimiz bu hastaların doğumları problemli geçse de sağlıklı çocuklar doğurabilirler. Tip 1 diyabetlilerin hamilelik sırasında komplikasyonlar oldukça sık görülür. Bunlar mikro ve makro vasküler komplikasyonlardır. Bu komplikasyonlardan özellikle diyabetik retinopati, Tip 1 hamile hanımlarda çok sık gördüğümüz komplikasyonlardandır.

Sağlığı koruma daha doğrusu hayatiyeti koruma, türü devam ettirmek için organizmamız hamilelerde çeşitli hormonlar devreye sokarak, çeşitli sitokinler devreye sokarak immün sistemi aktive eder. Buradaki gaye, fetüsün korunması ve canlı çocuk doğurmayı sağlamaktır. Bu otoimmün aktivasyon, diyabetik retinopatinin hızlı ilerlemesine neden olur. Burada diyabetik kadınlarda bir dizi otoimmün hadise oluşur. Bu otoimmün hadiselerden özellikle B lenfositler, sitokinler bunların başında da TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 ve adezyon molekülleri gelmektedir. Karmaşık işlemlerden sonra bunlar özellikle küçük damarlarda sitokalazin, arkasından iskemi, oklüzyon ve dışarıya sıvı sızmasına sebep olurlar. Dolayısıyla retinopati hızlı bir şekilde ilerler. Doğumdan sonra bu belirtiler hızla kaybolur. Bu sorunun cevabı , Tip 1 hanımlarda gebelik süresince oluşan retinopati kalıcı hasar bırakmaz.