Glisemik kontrol, nedir? Diyabetik nöropati gelişme riskini azaltmakta rolü, nedir?

Prof. Dr. İlhan Satman 25 Ağustos 2015

Glisemik kontrol, açlık ve tokluk kan şekerlerinin diyabetik olmayan bir kişide olduğu gibi dar sınırlar içerisinde seyretmesini sağlayan daha fizyolojik daha doğala yakın kan şekeri değerlerinin korunmasıdır. Bu; açlık kan şekerlerinin 120mg/dL’nin altında olması, tokluk kan şekerinin 140-160’ı aşmaması, hemoglobin A1C değerlerinin de %7’nin altında olması demektir. Bazı durumlarda bireysel olarak farklılıklar düşünebiliriz. Uzun zamandır diyabeti olan, yaşam beklentisi daha az olan, daha ileri yaşta olan, şeker düşüklüğü riski yüksek olan ve eşlik eden ciddi hastalıkları olan hastalarda daha esnek davranabiliyoruz.