IDF - International Diabetes Federation (Uluslararası Diyabet Federasyonu)

23 Ekim 2013

IDF, bünyesinde 160 farklı ülkeden 200’ün üzerindeki ulusal diyabet organizasyonunu bünyesinde barındıran şemsiye bir kuruluştur. 1950 yılında kurulmuş bulunan IDF, diabetle ilgili farkındalığın arttırılması ve buna yönelik girişimlerin başlatılabilmesini teminen yerel ve global ölçekte çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. TDC olarak 1959 yılında 21. üyesi olarak IDF çatısı altına girmiş bulunuyoruz.

Stratejik amaçları aşağıdaki gibidir.

  • Yerel seviyeden uluslararası düzeye kadar evrensel bir şekilde diabetin önlenmesi, temel ilaç ve tedavilere ulaşabilirliğin arttırılması,
  • Diyabete yönelik politika, yönetim ve eğitimlerin iyileştirilmesi ve arttırılması,
  • Bilimsel araştırmalar yolu ile ileri diabet tedavileri, önleme ve bakımının sağlanması, iyileştirilmesi,arttırılması
  • Diyabetlilerin haklarının iyileştirilmesi ve korunması, diabetlilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi.