Uluslararası Diyabet Liderler Zirvesi İstanbul Yol Haritası

13 Kasım 2014

Türkiye ve yakın bölge ülkelerinden politika yapıcılar ve sağlık alanındaki liderler bir işbirliği vizyonu ile yola çıkarak 15-16 Kasım 2013’te İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Diyabet Liderler Zirvesi’nde bir araya gelmiş ve diyabet hastalarının yaşam kalitelerini iyileştirmek adına sürdürülebilir sağlık politikalarını geliştirmenin yollarını aramışlardı. Zirve sonrasında ortaya çıkan İstanbul Diyabet Yol Haritası’nın amacı, değişim yaratabilmek için ulaşılabilir hedefler ve somut eylemler belirlemektir. Bu çerçevede ana odak Türkiye’dir. Türkiye’nin hedeflerinin ve eylemlerinin gerçekleşmesine Zirve’nin ev sahipleri ve ortakları önderlik edeceklerdir.

İstanbul Diyabet Yol Haritası, büyük ölçüde Dünya Sağlık Örgütü’nün Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Önleme ve Kontrol Planı 2013-2020, IDF Global Diyabet Planı 2011-2021 ve IDF 2009 MENA Eylem Planı’ndan ilham almıştır. İstanbul Diyabet Yol Haritası aralarında ev sahibi kurumların, resmi ortakların, konuşmacı ve izleyici olarak Uluslararası Diyabet Liderler Zirvesi Türkiye 2013’e katılanların da yer aldığı pek çok paydaşın katkılarıyla oluşturulmuştur.

Uluslararası Diyabet Liderler Zirvesi Türkiye 2013, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilmiştir. Zirve, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu ev sahipliğinde, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın resmi ortaklığıyla düzenlenmiştir. Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA), Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), Türkiye Diyabet Vakfı, Türk Diabet Cemiyeti ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından desteklenen Zirve, Novo Nordisk’in organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir.

Daha detaylı bilgi için: diabetesforumturkey.com

İstanbul Diyabet Yol Haritası.pdf