Proje Yarışması

02 Ekim 2020

Başvuru Formu İçin Tıklayın


Yarışmanın Adı

‘Hemşire: Diyabeti Değiştirecek Güç’ Proje Yarışması

Yarışmayı düzenleyen kurum
Türk Diyabet Cemiyeti
Acıbadem Mah. Sokullu Sok. No: 3 Kadıköy / İstanbul
0 216 302 53 16 turkdiabetcemiyeti@gmail.com / info@diabetcemiyeti.org

Yarışmanın Konusu ve Amacı

‘Hemşire: Diyabeti Değiştirecek Güç’ Proje Yarışması ile hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin ve sahada çalışan hemşirelerin, diyabetli hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik yeni ve yaratıcı düşüncelerini uygulamaya kazandırmalarını sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek, bu konuda istekli ve çalışan hemşireleri motive etmek, hemşirelikte inovasyon çalışmalarının farkındalığını oluşturmak amaçlanmaktadır.

Bu nedenle proje konularının; hemşirelik ve diyabet yönetimi ile ilgili olması gerekmektedir.

Katılım ve Başvuru Koşulları

Proje sahipleri, proje gönderiminde projenin özgün ve kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

Proje sahiplerinin hemşirelik mezuniyet belgesine sahip olmaları ya da hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvurular bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir proje ile yarışmaya katılması durumunda proje sahiplerinden bir kişiyi yasal temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir. Bu şekilde yasal temsilci olarak belirlenen kişinin proje üzerinde hak sahibi olan tüm kişilerce yetkilendirildiğine dair yetkilendirme yazısını başvuru sırasında iletmeleri gerekmektedir.

Birden fazla kişinin ortak bir proje ile yarışmaya katılması durumunda proje sahiplerinden her birinin belirtilen şartları sağlaması zorunludur.

Yarışmaya sunulacak olan projelerin 1 Aralık 2021 Aralık tarihine kadar tamamlanarak bilimsel yayın olarak yayınlanmak üzere hazırlanmış olması sorumluluğu proje sahibi/sahiplerine aittir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Başvurular online olarak alınacak olup turkdiabetcemiyeti@gmail.com ve info@diabetcemiyeti.org
adresine elektronik posta yoluyla gönderilecektir. Başvuruların ulaştığı bilgisi katılımcıların iletişim bilgileri altında belirtmiş oldukları e-posta adresine 2 (iki) iş günü içerisinde gönderilecek ve eksik bilgi ve/veya açıklama gerektiren bir husus olması durumunda bu konuda gerekli açıklamalar da e-posta yoluyla katılımcılara bildirilecektir. Başvuru sırasında başvuru formu doldurularak eklenmelidir.

Proje Yazım İlkeleri

Proje başvurusunda projenin ana hatlarını özetleyen, kısa ve öz bir açıklama metni yazılması gerekmektedir.

Proje metninde temel olarak dört ana bölüm bulunmalıdır.

a) “Amaç” bölümü, okuyucunun oryantasyonunu sağlayan, çalışmanın yapılış sebebini ve bilimsel temellerini ortaya koyan bir girizgah olarak ele alınmalıdır.
b) “Metod/Yöntemler” bölümünde uygulanacak olan yöntemler, varsa alınması gereken izinler, kullanılacak anket, görsel ve diğer materyaller ayrıntılarıyla açıklanmalıdır.
c) “Beklenen Sonuç ve Kazanımlar” bölümü, projenin uygulanmasıyla “Ne/ Neler hedeflendiği” ve bu bulguların potansiyel kullanım alanlarına dair bir öngörü özetini içermelidir. Bu bölüm, projenin hasta bakımına katkı sağlayan hangi mesajları verdiğini de net şekilde ortaya koymalıdır.

d) “Finansman” bölümünde, projenin olası maliyeti ve bu maliyetin nasıl karşılanacağına dair bilgiler verilmelidir.

Ayrıca “Ekler” olarak proje dahilinde kullanılması planlanan afiş, anket ve görsellere dair liste yada esas evraklar, alınması planlanıyorsa etik kurul başvuruları ya da başvurulacak kurul bilgileri gibi ek evraklar sırayla listelenebilir.

Değerlendirme Kurulu ve Değerlendirme Kriterleri:

Yarışmaya sunulan projeler öncelikle aşağıda yer verilen Değerlendirme Kurulu tarafından diyabet hastalarının hayatını kolaylaştırma amacına uygunluğu, projeyi en iyi şekilde ifade etme, özgünlük, farklılık, uygulanabilirlik, yaygın etki ve hukuki anlamda bir fikri mülkiyete konu olabilme gibi kriterler dikkate alınarak bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirme Kurulu, yarışma sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar kurul üyelerinin kişisel mazeretleri ve/veya sair nedenlerle üyelerde değişiklik yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla, aşağıda yer verilen üyelerden oluşmaktadır:

Prof. Dr. Hasan İlkova – Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. /Türk Diyabet Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. /Türk Diyabet Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Prof. Dr. Fırat Bayraktar - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. /Türk Diyabet Cemiyeti Genel Sekreteri

Prof. Dr. Tamer Tetiker - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. /Türk Diyabet Cemiyeti yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. İlhan Tarkun - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. /Türk Diyabet Cemiyeti yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Müjde Aktürk - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. /Türk Diyabet Cemiyeti yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu – Öğretim Üyesi / /Türk Diyabet Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi

Arzu Erkoç Hut - Öğretim Üyesi / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nermin Olgun - Öğretim Üyesi / Diyabet Hemşireliği Derneği Başkanı

Doç. Dr. Şeyda Özcan - Öğretim Üyesi / Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Yarışma takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 Kasım 2020
Yarışma Sonuçlarının İlanı: 14 Kasım 2020

Ödüllendirme

  • 1.Ödülü – 7.500 TL
  • 2.Ödülü – 5.000 TL
  • 3.Ödülü –3.500 TL
  • Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Mansiyon Ödülü- 3.000 TL

ÖRNEK PROJE