Tiroid ile diyabet arasında bir ilişki var mıdır?

Prof. Dr. Mehmet Danacı 08 Ağustos 2014

Tiroid ve diyabet hastalıkları arasında bir bağlantı vardır. Toplumumuzda bu iki hastalıkta üst sırada görülen hastalıklardandır. İkisinin görünme oranı da birbirine yakındır. Manifest diyabet, Türkiye’de bölgelere göre değişmek üzere ortalama %9 civarında bir prevalansa sahipken, troid hastalıklarında ortalama %7 civarında bir prevalansa sahiptir. İlişki vardır dedim. Bunun kanıtları vardır. Gerek Tip 1 diyabet, gerekse tiroid hastalıklarında en sık gördüğümüz basedow hastalığı ve haşimato hastalığı otoimmün zeminden kaynaklanırlar. Bunun böyle olduğunu biliyoruz. Haşimatolu veya basedowlu hastalarda yapılan uzun seri çalışmalarda diyabet insidansı üç kat fazla bulunmuştur. Dolayısıyla diyabet ve tiroid arasında özellikle Tip 1 diyabetli tiroid hastalıkları arasında ilişki vardır. Diğer taraftan bazı sendromlar vardır. Men sendromları veya poliglandüler sendromlarda da gerek bunların neoplazik olmalarında, gerek neoplazik olmayanlarında aynı anda hem tiroid hem pankreas beta hücreleri hem paratiroidler böbrek üstü bezi gibi birçok endokrin organ tutulmaktadır. Dolayısıyla bir ilişki olduğundan bahsedebiliriz.

Haşimato hastalığında Tip 2 diyabet nerdeyse %45’lere kadar bulunmaktadır. Tip 2 diyabet hastalarda bu oran biraz daha azalıyor. Tip 2’de otoimmün bir mekanizma düşünmüyoruz. Yine de tiroid hastalıkları Tip 2 diyabetlilerde de %8’lere kadar yani iki katı artmış olarak bulunmaktayız. Sonuç olarak her ne kadar diyabet ile tiroid hastalıkları arasında bir ilişki olduğunu kabul etsek de bugünkü önermeler, diyabet hastalarında gerek anamnez, gerek fizik muayeneye bağlı bir bulgu olmadıkça tiroid hastalıklarını fazladan testlerle araştırmanın kost efektif olmadığını söylemektedir. Yani gerekmedikçe fazla testlere gitmeyelim denilmektedir.