Türk Diyabet Cemiyeti 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı

11 Şubat 2016

Türk Diyabet Cemiyeti 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türk Diyabet Cemiyeti 2015 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 24.02.2016 Çarşamba günü saat 11:00’de Acıbadem mah. Sokullu sok. No.1 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 05.03.2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.